dr. Klein Izabel

személyközpontú tanácsadó, intermodális művészetterapeuta

This content shows Simple View


Az intermodális művészetterápia háttere

„A művészet így gyógyít: befogadja a fájdalmat és kezd vele valamit.”

Shaun McNiff

 

Testünkben nagyon sok információt hordozunk, és gyakran lelki nehézségeink “levét is testünk issza meg”, tünetek formájában. A mozgás, festés, dúdolás, stb. önmagában is örömforrás lehet, hozzájárul testi-lelki jólétünkhöz – ebben az értelemben mindnyájan művészek vagyunk. Azonban az alkotás által az élmények, traumák testen, érzékeken keresztüli kifejezése és feldolgozása jelentősen elősegíti azt is, hogy változtatni tudjunk életünkön. A terapeuta által megteremtett biztonságos terében az alkotás inspirál, belső utazásra hív, párbeszédre sarkall az elkészült művel. Ugyanakkor a mű a maga fizikai valóságában jelen van (pl. szavakból, mozdulatokból, vonalakból álló kompozíció), vagyis megfigyelhető, és az észlelt jelenségekre a terapeuta és a csoport is tanú. Ez a realitáshoz, a tényekhez kapcsol minket. És “a tények a barátaink”- nem csak a humanisztikus pszichológia atyja, Carl Rogers szerint.

Egy művészeti ág döntően egy érzékszervre támaszkodik (mint pl. a zene a hallásra). Az intermodális művészetterápia mind az öt művészeti ágat (vizuális művészetek, mozgás, zene, költészet, dráma) használja együtt, egymásba fonva, általában egy ülésen belül többet is. Igy az összes érzékelési módot (modalitást) bevonja – innen a név: intermodális. (Ez meg is különbözteti más művészetterápiáktól.) Az egyik művészeti ágból a másikba való átmenet során (intermodális transzfer) az érzések felerősödnek, fókuszálódnak, az „itt és most” legfontosabbak választódnak ki. Az alkotásnak szentelt alternatív térben, ami különbözik a mindennapi élet terétől, az alkotás során nem teljesen kiszámítható mű jön létre, amellyel megfelelő módon párbeszédet, fenomenológiai dialógust folytatva (ezt hívjuk esztétikai analízisnek) meglepetés érheti az alkotót, új nézőpontokat kaphat, megváltozhat saját életének addigi narratívája.

Az intermodális művészetterápiát a világ számos országában használják és oktatják, nemzetközi szervezete az IEATA (International Expressive Arts Therapy Association).