dr. Klein Izabella intermodális művészetterapeuta

expressive arts therapist

This content shows Simple View


Bemutatkozás

“Amit szívedbe rejtesz,/ szemednek tárd ki azt …          

Amit szemeddel sejtesz,/ kezeddel fogd meg azt… ”

József Attila

Amikor a beszéd már nem elég, képekhez, mozdulatokhoz, dallamokhoz, metaforákhoz fordulhatunk, hogy felfedezzük saját történetünket. És míg alkotáson, játékon, rítusokon keresztül ráismerünk életünk színeire, megtalálhatjuk az utat a változáshoz és a lelki jóléthez.

Kinek ajánlható?

Aki úgy érzi, „eljött a nap, amikor a bimbóba zárt élet fájdalma már nagyobb, mint a virágzás veszélye*”.

Néhány példa arra, amiben segíteni tud:

elégedettség, önelfogadás, pozitív kapcsolatok másokkal, tudatosság, önkifejezés (kreativitás), elengedettség, autonómia, célok az életben, bizalom visszaszerzése (önmagunkban, érzéseinkben, másokban), az ész és az érzelmek kiegyensúlyozott használata, elakadás azonosítása, bizonytalanság tűrés, átmeneti időszakok segítése (anyaság, nyugdíjba vonulás stb.), trauma feldolgozás, gyász, evészavar és kényszerbetegség kiegészítő kezelése …

A részvételhez nem kell előképzettség.

Az intermodális művészetterápia a test tudására és a képzelet erejére épít.

Képzeletünk is az összes érzékszervünkre alapoz vagyis intermodális. (Kinek ne lett volna az álmaiban például futás, repülés, kiáltás, képek…) Képzeletünk minősége nagyban befolyásolja életünk minőségét. Mivel képzeletünk is épít az összes érzékszervünkkel nyerhető információra, a módszer az öt művészeti ágat, a zenét, drámát, vizuális művészeteket, költészetet, mozgást (táncot) egymásba fonva használja. Egyformán helyezi hangsúlyt a kreatív folyamatra, az érzékenység, megfigyelés fejlesztésére és a “termékre”, művészi alkotásra.

Mivel a művészeti formák iránt különböző ellenállással viseltetünk, azok is részt tudnak venni, akik nem kapcsolódnának be egy másfajta kreatív folyamatba.

*Anais Nin után, fordította K.I.